دوشنبه، مهر ۱۳، ۱۳۸۸

مشكل از كجاست؟

سالهای سال گذشت
و همچنان تولیدکنندگان ساندیس
نوشتند “از اینجا باز کنید”
ولی‌ مردم،
از آنجا باز کردند
+
.

هیچ نظری موجود نیست: