سه‌شنبه، مهر ۱۴، ۱۳۸۸

همين

گاهي از آدمي كه دوستش داري،‌ يك حرفي، پيامي، كلامي،‌ نُچي، نگاهي، تكان سري حتي مي شنوي، مي بيني، حس مي كني.. كه مي زند يك چيزي را در تو مي شكند، خرد مي كند، نابود مي كند..
بعد هرچه هم سعي مي كني ديگر هيچ مثل قبل نمي شود
نمي شود ديگر لعنتي
نمي شود
.

هیچ نظری موجود نیست: