شنبه، مهر ۱۱، ۱۳۸۸

به خدا

و هيچ كار اعصاب خوردكني، هيجان انگيزناك تر از اين نيست كه آدم فرمت مقاله اش را با استاندارد يك كنفرانس مطابقت دهد
.

هیچ نظری موجود نیست: