پنجشنبه، مهر ۱۶، ۱۳۸۸

من قهر نمي كنم

با كسي قهر كن كه قهر كردنت خم به ابرويش بياورد
اگر نمي آورد به خودت زحمت نده. قهر نكن
چرا كه هميشه قهر كردن بيشتر از قهر نكردن انرژي مي گيرد
.

هیچ نظری موجود نیست: