جمعه، آبان ۰۱، ۱۳۸۸

ويران‌سراي دل را گاهِ عمارت آمد

آدم گاهي دير مي‌فهمد كه چه همه براي خودش عزيز است
.

هیچ نظری موجود نیست: