جمعه، مهر ۲۴، ۱۳۸۸

حضرت حافظ

دل چو پرگار به هر سو دوراني ميكرد
وَاندَران دايره سرگشته پابرجا بود
.

هیچ نظری موجود نیست: