پنجشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۸

بهای سنگین

گوشواره هایتان را ندهید مردها ببندند. راه های بهتری برای برقراری ارتباط وجود دارد
.

هیچ نظری موجود نیست: