یکشنبه، آذر ۲۲، ۱۳۸۸

منطقی باشیم

وقتی بیت امام حمایت ضمنی خود را از جنبش سبز نشان داده اند، چرا باید کسی عکس خمینی را پاره کند؟
والا
.

هیچ نظری موجود نیست: