جمعه، آذر ۲۰، ۱۳۸۸

به خدا این برنامه های صدا و سیما (ویژه وقایع شانزدهم آذر) میانگین ده سال از عمر ملت کم کرد
بس که حرص می خوره آدم
.

هیچ نظری موجود نیست: