پنجشنبه، آذر ۲۶، ۱۳۸۸

نیمه پنهان

موسیقی بهتر و ساده‌تر بیان می‌کند، ولی من کلمات را ترجیح می‌دهم؛ همچنان که به جای گوش‌کردن هم خواندن را ترجیح می‌دهم. من سکوت را بیشتر از صدا دوست دارم. خیالی که توسط کلمات ساخته می‌شود در سکوت می‌زاید. یعنی غرش و موسیقی نثر در سکوت پدید می‌آید.

ده گفت‌وگو/ ...از گفت‌وگو با ویلیام فاکنر/ احمد پوری
+
.

هیچ نظری موجود نیست: