جمعه، آذر ۲۰، ۱۳۸۸

درمان نیز هم

حوصله نوشتن هم آدم نداشته باشد
حوصله خوانده شدن هم
کلا آدم بی حوصله، بی اعصاب، بی قرار، بی.. بی.. بی همه چیزی
کلا دیگر
کلا
.

هیچ نظری موجود نیست: