یکشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۸۸

خشم، نفرت

اسم کهریزک که میاد اشک درچشم،
اخم بر چهره،
بغض در گلو،
خشم در دل،
نفرت از زمین و زمان،
می
جو
شد
.

هیچ نظری موجود نیست: