شنبه، آذر ۲۱، ۱۳۸۸

بعضی شعارها

تلویزیون روشنه. صدای خانم های بسیجی میاد که با مشت های گره شده:
خامنه ای خمینیه
خامنه ای خمینیه

آخه خودتون قضاوت کنید
من هیچی نمی گم
.

هیچ نظری موجود نیست: