چهارشنبه، آذر ۲۵، ۱۳۸۸


اولی: آدم های بیکار عاشق می شن
دومی: نه بابا! این جوری نیست. آدم های عاشق بی کار می شن

.

هیچ نظری موجود نیست: