جمعه، مرداد ۲۹، ۱۳۸۹

ترتیبی بدهید نیم رخ خودتان را زیاد ببینید. آدم ها با نیم رخ شان خیلی غریبه اند.
.

۱ نظر:

موفرفری گفت...

ما ترتیبی می دیم که نبینیم. نیمرخمان شبیه خودمان نیست!!