شنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۸

خواب

مامان: دخترم، آرام بخش می خوای یا ضد افسردگی؟
من: هان؟؟
مامان: تو همیشه 4- 5 ساعت می خوابیدی. حالا 16- 15 ساعت از شبانه روز خوابی. افسرده ای یا استرس داری؟
من: خوابم می یاد (همراه با حرکت اکشن کشیدن پتو روی سر) ه
.


۱ نظر:

مهرداد شهابی گفت...

خوب مامان اشتباه می کنه دیگه. تو الان در شرایطی هستی که به کتک احتیاج داری نه مهر مادرانه :)) ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رد شد و برگشت، کنارم نشست
وای! یعنی بغض صدامُ شننید؟
زل زده به صورت من رهگذر
می شه تو رو تو چشم من خوب دید!ـ