پنجشنبه، بهمن ۲۰، ۱۳۹۰

هشدار: این پست از آن پست های چرت و پرت بیدار نگه دارنده است. توصیه می شود خوانده نشود.

تنهام در خانه. یخم تازه باز شده. توان تکان خوردن ندارم. خدا لعنت کند کسی را که دامن را اختراع کرد. باد که از زیرش می پیچد تا مافی خالدون آدم هیچ، طول قدم ها هم یک سوم می شود. مخصوصن اگر روی هفت هشت سانت پاشنه هم باشی که یعنی تلاش مضاعف، صحنه مضحکی از آب در می آید. این همه انرژی برای یک قدم هانیکویی. بعد آدم ها با تلاش به مراتب کمتر هی میگ میگ از کنارت رد می شوند. بعد تو مثل دارکوب تق تق تق صدا داری فقط. نمی دانم شما در کدام خارج زندگی می کنید، اما اینجایی که من هستم، زن ها به مراتب بکشم و خوشگلم کن تر از زن های بیچاره ایران ند. همین فرهنگ کفش پاشنه بلند و کیف های غیر کوله و خانم های همیشه آرایش کرده گواه ادعای بنده است.


۲ نظر:

من گفت...

همین یه ذره پست بیدارنگهدارنده بود؟

R A N A گفت...

آخه وسطش اینترآپ شدم.. :)