دوشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۹۰

پووووف

جلسه ماهانه بودیم. در واقع دو تا تیم کاری داریم. دو تا مدیر و دو تا واحد برنامه ریزی و دوتا تیم فروش و دو تا دفتر و دوتا دستک و اینها. محصولات مختلفی را می فروشیم یعنی. جلساتمان اما همه با همی ست. چرا که مدیر ارشدمان سرجمع ارزیابی می شود. امروز از همین جلسات همه با همی ماهانه داشتیم. من؟ تنها کسی بودم که لیست بلندبالا و ریز به ریز فعالیت هایم را در جلسه برشمردم. که البته با تشویق حضار هم مواجه شد. جالبی ش این است که این یعنی این نیست که بقیه آدم ها آنجا کاری انجام نمی دهند. یعنی این است که طرح ها و پروژه هایشان را از هم قایم می کنند. یعنی یک مدلی که نباید کارمان لو برود. بعد این لو نرفتن و لو ندادن و این حرف ها اصطلاحی ست که شوخی یا جدی زیاد شنیده می شوند. بعد خب آخر کجای دنیا به دور از چشم مدیریت ارشد، کلی فعالیت پویای خوب اثربخش انجام می شود. یعنی اصولن ملت یک حرکت روتین مسخره را برای مدیریت بولد می کنند و کلی مانور الکی رویش می دهند. بعد ما اینجا دقیقن برعکس. حرکات اثربخش درست و حسابی را قایم می کنیم. کلن در این شرکت همه چیز یک عجیب جالبی ست برای خودش.
.

هیچ نظری موجود نیست: