پنجشنبه، آذر ۰۹، ۱۳۹۱

یک دیوانه عاشق گاهی درونم پرسه می زند هنوز..

تو را من تو کردم، خودم اما دیگر من نشدم.
.

هیچ نظری موجود نیست: